OKYAY SMS

Okyaysms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

903805245524

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 OKYAY SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.